ZOEKERTJE:

Enthousiaste, sociaal-voelende, ruimdenkende en creatieve wereldburgers met gevoel voor humor en relativeringszin gezocht om samen de transitie-praktijk verder uit te bouwen.

VISIE

Huisarts in het nieuwe paradigma:

1)Kijkt vanuit het geheel (éénheidsbewustzijn, holistisch) en ziet de levende verhouding tussen de delen en het geheel. Respecteert het eco-systeem waar we onderdeel van zijn.

2) Wil de uniekheid van het individu  benadrukken. Vrijheid en autonomie als belangrijke waarden. Geen ongezonde machtsverhoudingen , maar gelijkwaardigheid. Streven naar zelfzorg en empowerment. Vertrouwend dat een gezond en geheeld onderdeel automatisch het juiste doet voor het geheel.

3) Focus is gezondheidsgericht. Hoe bevorderen van zelfzorg, zorg voor elkaar en zorg voor de planeet? Nadruk ligt op primaire preventie.

4) Aandacht voor samenwerken, relateren en communiceren. Streven naar een luisterniveau waar iedereen gehoord wordt, ook al past het gezegde initieel niet binnen ons gekende referentiekader. Open voor complementaire geneeskunde.

5) Basishouding van herstellen van balans, overstijgen of verbinden van paradoxen en niet van vijanddenken. ( stress-mechanisme, microboom,...)

6) Nadruk op waardering van het Leven. Herstel van levensvreugde en vitaliteit.
INDIVIDUELE CONSULTATIE RUIMTES

 waar gewerkt wordt volgens EBM (Evidence Based Medicine) met openheid voor complementaire geneeskunde. 

VERGADERZAAL

waar artsen, psychologen, bewegingstherapeuten, transitie-coachen, patiënten...samen bespreken hoe onze gezondheid kan verbeteren.

In de vergaderzaal worden ook allerlei lezingen en films getoond die onze gezondheid aanbelangen.

WORKSHOP-RUIMTE

met houten vloer, waar meditatieve en lichaamsgerichte groepsbehandelingen kunnen plaatsvinden.

NATUUR

NATUURLIJK

LOKALE HUISARTSEN-REGIO

samenwerken met transitie-bewegingen en andere plaatselijke initiatieven om over de sectoren heen (landbouwers, economen, architecten, ondernemers...) de bredere gezondheidsvisie in lokale actie om te zetten.

Copyright © 2021 - 2022 elkenuyens.com. All Rights Reserved

50% Complete

Download Your Free PDF Guide!

Tell me where to send your PDF guide and you'll receive it in a few moments...

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close