WAAROM

GLOBALE CRISIS

Onze huidige manier van leven is ongezond geworden voor onszelf, onze medemens en de planeet.

We maken met z’n allen als het ware onderdeel uit van één gigantische op hol geslagenproductiemachine.

Deze machine verbruikt in het tijdsbestek van slechts enkele generaties de grondstoffen die miljoenen jaren tijd nodig hadden om zich te vormen.

Dit creëert een enorme afvalberg, vervuilde lucht, oceanen vol plastiek, verlies van regenwoud, klimaatveranderingen met verwoestijning en overstromingen, verlies van diersoorten…(we kennen het verhaal).

 Ook wij als mens hebben sterk te lijden onder deze omstandigheden.

Enerzijds omdat deze machine in naam van rendabiliteit en efficiëntie van ons verlangt dat we ons steeds meer als robots gaan gedragen. Onder steeds grotere tijdsdruk en met steeds minder creativiteit gaan we werken voor geld en worden we nadien sterk aangespoord om ons consumptiegedrag te verhogen.

Een economie van groei op een afgesloten planeet is onhoudbaar en verantwoordelijk voor een gigantisch destructieproces

In ons werk als huisarts worden we dagelijks geconfronteerd met de gevolgen:

1)Vele ziekten hebben een rechtstreeks verband met het uit evenwicht gebrachte systeem en het verlies aan verbinding:

1/ Innerlijk gevoel van leegte ( zingevings-verlies, depressie, suïcidaliteit …)- Uiterlijk doldraaien in machine (stress-gerelateerde hart-en vaatziekten, burn-out…)

2/ overconsumptie ( obesitas,  diabetes verslavingen, …)- armoede (ondervoeding…)

3/ toename van ongelijkheid

4/ toename van polarisatie en conflicten

5/ eenzaamheid - overbevolking

6/ vervuiling ( kanker…)

7/...

2) Als huisarts dreigen we zelf ook opgeslokt te worden door de machine en begint ons werk steeds meer op bandwerk te lijken.

 Steeds meer patiënten in complexe omstandigheden, steeds kortere consulten, steeds meer medicatie, steeds meer papierwerk. En een betalingssysteem dat dit beloont.

Het burn-out cijfer bij artsen liegt er ook niet om.

WAAROM

SIGNAAL TOT VERANDERING

Crisis, ziekte en pijn zijn een signaal en kunnen een uitnodiging zijn tot verandering in de gezonde richting.

Dit in tegenstelling tot een geneeskunde die de neiging heeft tot symptoomonderdrukking en overmedicalisering om alzo efficiënt te kunnen blijven meedraaien in de op hol geslagen productiemachine.

Overmedicalisereing leidt tot nieuwe ziekten.

Symptoomonderdrukking gaat voorbij aan de diepere betekenis van de ziekte en dus ook aan de noodzaak voor fundamentele verandering.

A/ Verandering van wetenschappelijk kader:

Aanpassing van de klassieke geneeskunde aan de huidige wetenschappelijke kennis. (Quantumfysica, epigenetica, mind-body-interactie, effect van natuur op gezondheid…)

Vele ziekten kunnen niet genezen worden binnen een louter materialistische en mechanisch mens-en wereldbeeld. 

B/ Verandering van bewustzijn: WIJ ZIJN 1 GEHEEL

Wij zien de onlosmakelijke verbinding tussen lichaam-geest-omgeving.

Wij zijn bewuste onderdeeltjes in een tijd-ruimte realiteit.

Wij zijn ecologie, wij zijn natuur, kleine afhankelijke onderdeeltjes in ons eco-systeem (ruimte). Wij zijn onlosmakelijke schakels tussen vorige en volgende generaties (tijd). Wij zijn continu in beweging.

WAAROM

TRANSITIE

Van bandwerk naar bindwerk:
Fundamentele keuze tot verandering.

“Business as usual” is geen optie meer.

Innerlijke transitie:

Bewust worden van ongezonde kader waarbinnen geleefd wordt.

Effect op persoonlijke gezondheid onderzoeken.

Verbinden met gezondheid .

Verantwoordelijkheid nemen voor gezondheid.

Ontkoppelen van ongezonde structuren.


Uiterlijke transitie:

Samenwerken aan gezonde leefomgevingen. Opbouwen van nieuwe maatschappelijke structuren waarin gezondheid primeert boven economie.

Copyright © 2021 - 2022 elkenuyens.com. All Rights Reserved

50% Complete

Download Your Free PDF Guide!

Tell me where to send your PDF guide and you'll receive it in a few moments...

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close