Op weg naar Transitie-praktijk

Zoekertje:
Enthousiaste, sociaal-voelende, ruimdenkende en creatieve wereldburgers met gevoel voor humor en relativeringszin gezocht om samen de transitie-praktijk verder uit te bouwen.

Visie:

Huisarts in het nieuwe paradigma.

Wil (innerlijke en uiterlijke) transitie-processen helpen katalyseren.
Huisartsenpraktijk die kijkt naar ziekte/gezondheid vanuit een ruimer perspectief (werken aan ONZE gezondheid, die onlosmakelijk met elkaar en de planeet verbonden is).
Zuurtegraad van oceaan is minstens een even belangrijke parameter voor onze gezondheid als onze glycemie en cholesterol.
Streeft naar bindwerk en geen bandwerk.
Heeft een holistische benadering eerder dan mechanische.
Streeft naar herwaardering van leven en vergroten van levensvreugde en vitaliteit.
Wil vooral samenwerken.
Naast individuele consultaties stimuleren van groepswerk.


VORM:
Enkele individuele consultatieruimtes, waar gewerkt wordt volgens EBM (Evidence Based Medicine) met openheid voor complementaire geneeskunde. Ziekte wordt er ook gekaderd in grotere visie.

Vergaderzaal waar artsen, psychologen, bewegingstherapeuten, transitie-coachen, patiënten...samen bespreken hoe onze gezondheid kan verbeteren.
In de vergaderzaal worden ook allerlei lezingen en films getoond die onze gezondheid aanbelangen.

Workshop-ruimte met houten vloer, waar meditatieve en lichaamsgerichte groepsbehandelingen kunnen plaatsvinden.

Natuur plaats in de natuur waar met coachen terug verbinding wordt gemaakt met de weldaad van de natuur die we zijn en waar we deel van uitmaken.

Lokale huisartsen-regio: samenwerken met transitie-beweging en over de sectoren heen (landbouwers, economen, architecten, ondernemers...) om de bredere gezondheidsvisie in lokale actie om te zetten.